شما اینجا هستید: صفحه اصلی > خوراک دام > خوراک گاو شیری

مناسب برای شیردهی روزانه از 15 الی 20 کیلوگرم

مناسب برای شیردهی روزانه از 30 الی 35 کیلوگرم

مناسب برای شیردهی روزانه از 35 الی 45 کیلوگرم