شما اینجا هستید: صفحه اصلی > خوراک دام > خوراک گاو شیری

مناسب برای شیردهی روزانه از 15 الی 20 کیلوگرم

مناسب برای شیردهی روزانه از 20 الی 30 کیلوگرم

مناسب برای شیردهی روزانه از 30 الی 35 کیلوگرم

مناسب برای شیردهی روزانه از 35 الی 45 کیلوگرم