آدرس:

گرگان، کیلومتر 22 جاده گرگان به گنبد

تلفن:

01732312212 - 01732312211

شما اینجا هستید: صفحه اصلی > واحدهای کارخانه > واحد منابع انسانی

از مهم ترین و ارزشمند ترین سرمایه های یک سازمان که عامل اصلی حیات آن  است، نیروی انسانی می باشد. از اساسی ترین رازهای موفقیت سازمان، توجه ویژه به سرمایه های انسانی می باشد. از این رو هدف شرکت کارخانجات دام و طیور و آبزیان گرگان و دشت بکارگیری نیروهای کارآمد و با استعداد، حفظ و نگهداشت آنها، افزایش توانایی و مهارت نیروها از طریق آموزش و ایجاد فضای صمیمی و افزایش دلبستگی کارکنان می باشد.

human resources