آدرس:

گرگان، کیلومتر 22 جاده گرگان به گنبد

تلفن:

01732312212 - 01732312211

شما اینجا هستید: صفحه اصلی > واحدهای کارخانه > واحد مالی

اهم ماموریت واحد مالی شرکت ایجاد ارتباط سالم و صحیح با مشتریان و ثبت و درج کلیه امور مالی به نحو صحیح به همراه گزارشات مالی و صنعتی به موقع به مدیران شرکت و تصمیم سازی به جهت اهداف راهبردی و استراتژیک شرکت می باشد.

financial