آدرس:

گرگان، کیلومتر 22 جاده گرگان به گنبد

تلفن:

01732312212 - 01732312211

شما اینجا هستید: صفحه اصلی > خوراک طیور > خوراک مرغ گوشتی – نژاد راس

قابل استفاده از 1روزگی تا 7روزگی

قابل استفاده از 7روزگی تا 14روزگی

قابل استفاده از 15روزگی تا 34روزگی

قابل استفاده از 35روزگی تا 42روزگی

قابل استفاده از 42روزگی تا پایان دوره