آدرس:

گرگان، کیلومتر 22 جاده گرگان به گنبد

تلفن:

01732312212 - 01732312211

شما اینجا هستید: صفحه اصلی > خوراک طیور > خوراک مرغ گوشتی – نژاد کاب

قابل استفاده از تولد تا 10روزگی

قابل استفاده از 11روزگی تا 21روزگی

قابل استفاده از 22روزگی تا 34روزگی

قابل استفاده از 35روزگی تا پایان دوره