بیماری لنگش در گاوهای شیری

بیماری لنگش در گاوهای شیری

بیماری لنگش در اثر عوامل مختلفی از جمله عوامل تغذیه‌ای، عفونی و محیطی و مکانیکی مانند تروما، ضربه و جایگاه‌های بد که منجر به آسیب‌های مکانیکی می‌شود، ایجاد می‌شود. در گاوهای شیری که هدف ما حداکثر تولید است، بیماری لنگش ...

اسیدوز شکمبه حاد و مزمن دام

اسیدوز شکمبه حاد و مزمن دام

این وضعیت ناشی از دوره های مکرر کاهش pH شکمبه (5.2 تا 5.6) به دلیل افزایش سطح تولید اسیدهای چرب فرار در شکمبه است. حیوانات مبتلا کاهش مصرف خوراک و تولید شیر، وضعیت بد بدن با کاهش وزن ...


آخرین مقالات

بیماری نیوکاسل در مرغ گوشتی

بیماری نیوکاسل در مرغ گوشتی

بیماری لنگش در گاوهای شیری

بیماری لنگش در گاوهای شیری


دسته بندی مقالات